Vegstenging i Blådalen

På grunn av vedlikehaldsarbeid på anleggsvegen i Blådalen, blir vegen stengt ved Brandvikvatnet fredag 3. august frå kl.06:00 og fram til ca. kl.16:00. Det samme vil skje på måndag 6. august.

Det skal leggast nye røyr under vegen.

 

Vegen blir open opp mot avkjørsla til Vetrhus

Nyhetsbrev