Stor vassføring i deler av Etnevassdraget

Grunna store nedbørsmengder er det torsdag 7.12. 2017 meldt om overlaup i Ilsvatnet, Grindheimsvatnet og Hjørnåsvatnet i Etne kommune. SKL overvakar situasjonen i vassdraget fortløpande.

Grunna store nedbørsmengder er det torsdag 7.12. 2017 meldt om overlaup i Ilsvatnet, Grindheimsvatnet og Hjørnåsvatnet i Etne kommune. SKL overvakar situasjonen i vassdraget fortløpande.

Nyhetsbrev