Opo flaumkraftverk har fått eiga heimeside

Opo flaumkraftverk har fått si eiga heimeside. Der finn du både historikk, dokumentasjon og siste nyhende om prosjektet.

www.opoflaumkraftverk.no

Nyhetsbrev