Brøyting av anleggsveg til Blåfalli IV

Sjølv om det meste av snøen på vegen inn til Blåfalli IV kraftstasjon har smelta på naturleg vis, er det nokre parti med mykje snø som ligg att

SKL startar brøyting av dei resterande partia som ikkje har smelta på naturleg vis. Driftsavdelinga i Matre reknar med at vegen skal vera ferdig brøytt i løpet av onsdag 30. mai

Nyhetsbrev