Åtvaring til skiløparar

Til alle som ferdast i SKL sine nedslagsfelt for vasskraftproduksjon i Kvinnherad, Etne og Fusa

På regulerte elvar og vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Dette gjeld særleg ved inn- og utløpsosar, tappetunnelar, kraftstasjonar og liknande. Vidare kan det i reguleringssona liggja att isflak som det kan vera farleg å koma imellom og under.
Respekter skiltinga, og følg merka løyper der slike fins

Nyhetsbrev