Årsmelding for SKL 2016

24. april godkjende generalforsamlinga i SKL årsmeldinga for selskapet, og stadfesta forslaget frå styret til utbyte.

Nyhetsbrev