Vegstenging, anleggsvegen langs Blådalsvassdraget, Storbjørnslid

Det vert vegstenging ved Storbjørnslid laurdag 29. sept kl.07:00-18:00 pga. arbeid på vegen.

Nyhetsbrev