Senking av Svartavatnet - Børtveit

Fra arvesølv til fremtidsgull

Halvårsrekneskap for SKL

Gjennomslag på Børtveit