KONSESJONSSØKNAD, OPO FLAUMKRAFTVERK

NVE tilrår konsesjon til Løkjelsvatn kraftverk i Etne kommune, Hordaland

SKL søker ny administrerande direktør

Senking av Svartavatnet - Børtveit