Driftsmeldingar - arkiv

Mykje nedbør og stor vassføring i Blådalsvassdraget

Grunna mykje nedbør og stor vassføring i Blådalsvassdraget oppmodar vi turgåarar om å vurdere aktivitetar og eigen tryggleik i området.

Hugs målaravlesing 1. november. Den kan sendast på SMS til 2258, “Mi Side” eller tlf. 800 68 202

​Hugs målaravlesing 1. november Målarstanden kan meldast på SMS til 2258,Mi Side på www.skl.as eller gratis målaravlesingstelefon: 800 68 202.  

Straumstans i Litlabø området

​ Stord Kommune ryddar skogsfelt i Litlabø området, deler av feltet går nær høgspendtlinje. I samband med skoging må SKL Nett kople ut spenning på linja, dette medfører at store deler av Litlabø blir utan straum, måndag 26. oktober kl. 14:30 - 18:30 2015, abonnentar vert råka i følgjande områder: Stallbakken Gruva Hustredalen Rødkleiv Heishus Ekrå Gjerdet Hillarhaugen Dale Isdal Trafokretsane Kannelønning og Litlabø vil også bli straumlause i to kortare periodar, fyrste omlag kl.14:30 og andre kl.18:30. Anlegget må reknast som spenningsførande under utkoplinga. Innkopling skjer utan varsel. SKL Nett ber kundane førebu seg til straumstansen, me oppmodar dykk om å ha lommelykt og stearinlys tilgjengeleg, ber inn ved og førebu måltid. Vi vil også årsaka ulempene dette medfører for kundane våre.

Sentralbordet til SKL er ute av drift

​Sentralbordet til SKL er ute av drift. Det vert arbeidd med å finna løysingar og reparera naudsynt utstyr. I mellomtida kan ein nytta dette nummeret for å koma i kontakt med SKL: 53496017

Torevêret har slått ut ein transformator

​Torevêret har slått ut ein transformator på Øvre Økland. Me har folk ute for å retta feilen.

KUNDESERVICE

Sentralbord og kundeservice har ope mellom 7.30 og 15.00

Sentralbord:
53 49 60 00