Bu i Sunnhordland

Det er godt å bu i Sunnhordland

Stord er einaste byen i Sunnhordland, med tettstaden Leirvik som regionsenter. Stord er også "den største nynorskbyen i verda", og omfattar heile kommunen. Leirvik er det naturlege knutepunktet i byen. I Kvinnherad har SKL hovuddelen av produksjonsanlegga. Dette er ein kommune med fantastiske frilufts- og turtilbod. Husens er kjøpesenter, medan kommuneadministrasjonen held til i Rosendal.